2022. szeptemberétől Beszélni jó! címmel beszédindító foglalkozásokat tartok Fertőszentmiklóson. Két életkori csoportban várom a gyermekeket és szüleiket a közös játékra.

0–18 hónap között a közös mozgás, és a babák mozgatása kap kiemelt szerepet, míg a 1,5–3,5 éves korú gyermekek csoportjában az önálló mozgásé a főszerep.

Alagút

A foglalkozások mindig egy közös mesével vagy verssel kezdődnek, amit én olvasok fel valamilyen szép, színes könyvből. Ez a szülőket és a gyermekeket is megérkezteti a foglalkozásra, valamint ötleteket ad a szülőknek, hogy otthon milyen olvasmányokat érdemes az adott életkorban elővenni.

Csoport

A mese, vers után egy körtánc következik. A kisebb gyermekek a szülők ölében, a nagyobbak önállóan vesznek részt a közös éneklésben, táncban.

A földön ülve mondókák segítségével mozgatjuk át a babákat, totyogókat, kisgyermekeket. Sokszor ismétlünk, hogy a kicsik megszokják, megszeressék ezt a tevékenységet. A mozgás/mozgatás és a beszéd/éneklés/mondókázás együttes alkalmazása nagyszerű fejlesztő hatással van. Egyszerű, mégis hatékonyan támogatja az idegrendszer érését.

Könyvek

A kisebbeket mi mozgatjuk, hintáztatjuk, lovacskáztatjuk, míg a nagyobbak különböző akadálypályákon bizonyíthatják rátermettségüket. Jó alkalom ez arra, hogy önállóságot tanuljanak, miközben fejleszti a szociális készségeket is, hiszen várni kell egymásra, figyelni kell a másik gyermekre is a feladatok elvégzése közben.

Csoport

Csoport

Időről időre hangszeres kísérettel is megszólal egy-egy jól ismert dal a foglalkozásokon.

Csoport

Köszönöm a lányaimnak, hogy rugalmasságukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy megvalósulhasson a Beszélni jó! Fertőszentmiklóson, hiszen ők is velem vannak minden alkalommal, és segítik a munkámat.

Szívesen tartunk bemutató foglalkozást Sopronban és környékén, keressetek minket bizalommal!