Dr. Szabó Ágnes

Dr. Szabó Ágnes

Tanulmányok

2007-2010 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, magyar alapszakos bölcsész, művelődéstudomány szakirány (BA)
2009-2010 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, kísérleti és alkalmazott fonetika című önálló program
2010-2013 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, magyartanár, nyelv- és beszédfejlesztő tanár (MA)
2013-2014 Focus Oktatási Kft., gyógypedagógiai asszisztens OKJ tanfolyam
2013-2018 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola, alkalmazott nyelvészet oktatási program. Disszertáció címe: A lexikális hozzáférés sajátosságai hallássérült középiskolásoknál
2014-2018 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon és gyógypedagógus, logopédia szakirányon (BA)

Szakmai továbbképzések

 • Szól-e? szűrőeljárás (6 órás képzés)
 • DIFER használata és az erre alapozott fejlesztés (30 órás képzés)
 • Képi szövegértés (6 órás képzés)
 • NILD alapvető nyelvi technikák (6 órás képzés)
 • NILD Ritmikus írás (8 órás képzés)
 • NILD technikák adaptációja az óvodában (7 órás képzés)
 • NILD taktilis technikák és mozgásos gyakorlatok (8 órás képzés)
 • NILD I. blokk (NILD gyakornok) (60 órás képzés)
 • NILD II. blokk (NILD gyakornok) (60 órás képzés)
 • NILD III. blokk (NILD terapeuta) (40 órás akkreditált képzés)
 • AStOP Auditív StresszOldó Program (30 órás képzés)
 • A neuro-szenzomotoros szemléletű gyermekvizsgálatok interdiszciplináris modellje (33 órás továbbképzés)
 • Gyermekek felmérése és értékelése neuro-szenzomotoros szemléletű Longitudinális Komplex Vizsgálattal (LongiKid©) (84 órás továbbképzés)
 • Organikusan éretlen gyermekek egyéni terápiája és felzárkóztatása egyéni Tervezett Szenzomotoros Tréninggel (TSMT-I) (120 órás továbbképzés)

Munkahelyek

2013 „Jó Pásztor” Keresztyén Általános Iskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, osztályfőnök
2013-2015 Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola, magyar nyelv és irodalom, nyelv- és beszédfejlesztő szakos tanár, osztályfőnök helyettes
2014-2018 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, óraadó
2015-2017 Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, utazó gyógypedagógus, beszédfejlesztő pedagógus
2017 Tima Endre Általános Iskola, Szárliget, fejlesztőpedagógus
2018-2018 Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola, logopédus
2018-2019 Örökmozgás fejlesztőház, logopédus, hallássérültek pedagógusa
2018 Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Fecskefészek Óvoda, logopédus, hallássérültek pedagógusa
2017-2021 Gyömrői Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Fejlesztő Nevelés- Oktatást Végző Iskola(Teleki Kastély), utazó gyógypedagógus, logopédus, hallássérültek pedagógusa, munkaközösség-vezető
2018-2020 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, óraadó
2022- Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Főiskolai docens

Kutatási, fejlesztési területek

Hallássérültek lexikális hozzáférése
A mentális lexikon
A NILD terápia hatása
Szemmozgás-vizsgálatok a jelnyelvi szövegek feldolgozása során
Szövegértés

Szakmai közélet

Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) (2013-2015)
Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság (2016-2018)
NILD Hungary (2018-)
Mensa HungarIQa Egyesület (23893) (2018-)
MTA Köztestületi tag (2019-)

Fontosabb publikációk

Szabó Ágnes (2011): Szövegértési vizsgálat a modern tanulási szokások figyelembevételével In: Kiss Zoltán, Ladányi Mária, Petykó Márton (szerkesztő): A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet hagyományos és új témaköreiből, Budapest, Tinta Könyvkiadó. 114–121.
Bódi Ágnes – Dobos Ida – Egerszegi Anna – Szabó Ágnes (2012): Érvelés, esszé, fogalmazás. Feladatgyűjtemény, Lektor: Antalné Szabó Ágnes, ELTE BTK Szakmódszertani Központ, Budapest.
Szabó Ágnes – Tóth Andrea (2012): A beszélőváltások sajátosságai óvodáskorú gyermekek társalgásában In: Beszédkutatás. 234–246.
Szabó Ágnes (2012): Szóasszociációs stratégiák szóban és írásban In: Hattyár Helga, Hugyecz Enikő Henriett, Krepsz Valéria, Vladár Zsuzsa (szerkesztő): A sokszínű alkalmazott nyelvészet, Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről, Budapest, Tinta Könyvkiadó. 63–71.
Szabó Ágnes – Tóth Andrea (2014): Temporális és szintaktikai komplexitásbeli sajátosságok óvodás gyermekek narratíváiban In: Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások. Pszicholingvisztikai tanulmányok IV. Budapest-Veszprém, Gondolat Kiadó. 236–243.
Szabó Ágnes (2014): Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében. ALKNYELVDOK8 Doktoranduszok Tanulmányai Az Alkalmazott Nyelvészet Köréből. MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest. 133–145.
Tóth Andrea – Szabó Ágnes (2015): Szociofonetika In: Bóna Judit (szerk.) Fonetikai olvasókönyv, Egyetemi e-jegyzet, ELTE Fonetikai Tanszék, Budapest. 142–150. (ISBN 978-963-284-668-2)
Szabó Ágnes (2016): Hallássérült középiskolások szóértésének vizsgálata. In: Anyanyelv-pedagógia 2016/3.
Szabó Ágnes (2018): A lexikális hozzáférés sajátosságai hallássérült középiskolásoknál. Doktori Disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szabó Ágnes – Bóna Judit – Babutsán Rita – Steklács János (2019): Hallássérült tanulók jelnyelvi szövegértésének szemkamerás vizsgálata. In: Steklács, János (szerk.) Szemkamerás vizsgálatok a pedagógiai kutatásban: Tanulmánykötet. Kaposvár, Magyarország: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, pp. 69–84., 16 p.
Krániczné Szabó Ágnes (2019): Szövegértés alapú narratívák hallássérült középiskolásoknál. In.: Lőrik József (szerk.) Logopédia. Budapest. 48–60.
Teljes publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában
Tudományos közlemények a Magyar Tudományos Művek Tárában
Krániczné Szabó Ágnes (2022): A NILD fejlesztések tanulsága sajátos nevelési igényű általános iskolás tanulóknál. In: Bóna Judit – Csárdás László (szerk.) Sokszínű beszédtudomány. Akadémiai Kiadó

Elismerések

Kazinczy Emlékérem, országos 6. helyezés (2012)
A legjobb 35 év alatti előadó díja, MFFLT Kongresszus (2016)
Vértes O. András-díj, Beszédkutatás konferencia (2016)