LongiKid© 3 hónapos kortól -11 éves korig

A Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid©) 3 hónapos kortól 11 éves korig méri a gyermekek szenzoros, motoros, és kognitív részképességeit (https://www.bhrgmodel.org/hun/longikid). A vizsgálat a szülő jelenlétében zajlik. Kiértékelés után életkorilag adekvát részképességprofil ismerhető meg. A LongiKid© egy neuroszenzomotoros állapotfelmérő vizsgálat, mely a gyermek idegrendszerének aktuális érettségi szintjét hivatott felmérni.

Longitudinális Komplex Vizsgálat Mikor érdemes a vizsgálatot elvégezni?

Ha a szülő (vagy a nevelő/óvó néni/tanító/tanár/védőnő/logopédus…) eltérést tapasztal a következő területeken (vagy ezek valamelyikén):

  • idegrendszer érettsége: a vizsgálat során megismerhetővé válik a gyermek primitív reflexprofilja, az atipikus reakciók, valamint a mozgásos területek kéreg alatti funkciói.

  • motoros terület: a vizsgálat során mérjük a nagymozgások, a finommozgások, valamint a grafomotorika területén azokat a képességeket, melyek a mozgáskoordinációhoz és a mozgás kivitelezésének a könnyedségéhez szükségesek.

  • kognitív terület: a vizsgálat a figyelmi funkciók 5 területén vizsgál 18 képességet, és jó előrejelzője lehet a sikeres iskolai beválásnak, illetve szükség esetén gyógypedagógiai iránymutatást is nyújt a szülőknek.

  • nyelvi terület: a vizsgálat képes megállapítani a kifejező és befogadó nyelvi készségeket, így segíti egy esetleges megkésett beszédfejlődés, vagy nyelvi zavar esetén a pontos bemeneti szint megállapítását a fejlesztés megkezdése előtt.

  • pszichés-szociális terület: a vizsgálat során lehetőség nyílik megismerni a gyermek együttműködését, interakcióit és feladatba vonhatóságát.

  • egyéb területek: a vizsgálat során tartás - és izomtónus vizsgálatot is végzünk, valamint a felmérés része az audiológiai- és látásvizsgálat protokoll, melynek segítségével az esetlegesen felmerülő érzékszervi problémákat is ki tudjuk szűrni, majd szükség esetén a gyermek további szakellátásba irányítását is megtesszük.

„A vizsgálatot abban az esetben is érdemes elvégezni, ha gyermek nem mutat markáns eltérést semmilyen területen, mivel a feladatok a szülők számára is informatívak, és objektív tájékoztatást adnak gyermekük jelenlegi állapotáról a fentebb említett területeken, valamint segíthetnek az óvoda - és iskola, de akár a szabadidős tevékenység választásában is. A vizsgálat korábbi életkorokban háromhavonta, kétéves kortól pedig félévente megismételhető, ezzel visszaigazolást kaphatunk arról, hogy a korábban látott, esetleg problémára utaló tünetek jelentkeznek-e későbbi életkorban.” (https://www.bhrgmodel.org/hun/longikid)

Longitudinális Komplex Vizsgálat

A LongiKid©ben mutatott teljesítmény pontozása objektív, fejlődésneurológiai, neuropszichológiai, fejlődéspszichológiai, valamint szemészeti és hallásvizsgálati életkori kritériumok figyelembe vételével történik.

A Longitudinális komplex vizsgálat a TSMT terápia alapvizsgálata. Ez alapján kerül megállapításra, hogy szükség van-e TSMT terápiára, és ha igen, milyen feladatsorral. A vizsgálat azonban önmagában is végezhető és nem feltétlenül követi TSMT terápia.

Longitudinális Komplex Vizsgálat

A vizsgálat, a gyermek életkorától függően 60–120 perc alatt vehető fel. A Tünetészlelő program segítségével lehetőség van a vizsgálati eredmény automatikus számítógépes összesítésére, melynek eredménye a gyermekkel foglalkozó valamennyi szakember számára informatív.